Alt åpent i Cancún

I morgen må det hele avgjøres. De siste brikkene må komme på plass, for at vi skal få den avtalen verdens klima trenger. Om utfallet ikke tar klimaendringene på alvor, vil utfallet kunne bli katastrofalt.


Det er både surrealistisk og kaotisk å være her. Surrealistisk fordi løsningene i bunn og grunn er så enkle. Vi vet at verdens klimagassutslipp må reduseres dramatisk de neste årene. I følge FN må utslippene være redusert med omlag 40 prosent innen 2020 og 85 prosent innen 2050. Vi vet derfor at det også haster. Samtidig er det ikke slik at vi må finne opp kruttet på nytt for å få kutta utslippene. Vi trenger en økt produksjon av fornybar energi, samtidig som vi må ha en kraftig satsning på energisparing. Vi vet at vi må ha en omlegging av samfunnet fra et fossilt til et bærekraftig samfunn.

Vi vet alt dette, likevel går det i sneglefart. Hvorfor? Det kreves politisk vilje, og med den finansiering. Jeg går rundt her, blant andre NGOer, forhandlere og politikere, og vet hva vi må gjøre. Hvorfor kan ikke verdens ledere også forstå det?

Samtidig er det kaotisk. Det kommer stadig nye tekster, nye forkortelser, nye enigheter, og nye uenigheter. Forhandlingene skal være ferdig om litt over et døgn. Vil verdens ledere greie å takle denne store utfordringen? Vil de klare å være de lederne vi i fremtiden vil se opp til? Vil de være de som går inn i historien som problemfikserne: De som klarte å hamle opp med vår tids største utfordring.

Vi, dagens ungdom, krever at dagens ledere tar deres ansvar. Det betyr at vi må komme oss videre fra prat til handling. For på slutten av dagen er det en ting som er helt klart: Vi kan ikke forhandle med klimaet, om ikke vi gjør vårt vil det løpe løpsk – konsekvensene vil være katastrofale.

Likevel er fortsatt alt åpent når det kommer til utfallet av Cancún

Vist 93 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder