"Velvillighet" - verdier og veivalg

Sørfjorden (Moskvavuotna) og Ullsfjorden mot Lyngsalpan – et landskap som er elska av natursøkende, verden over. De fleste trur det er “Lyngen”. Her utsikt fra Skognesodden (Suoidnenjárga) mot foten av Bálgesvárri, Holmbukttinden og Jiehkkivárre. Rein magi! Foto: Ragnhild Sandøy

14. januar er 30 år siden D-dagen i Stilla, demonstrantene ble fjerna, “kraftmiljøet” hadde fått viljen sin og maskinførerne kunne starte det kontroversielle arbeidet med inngrep og utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

Dette årtusenets første ti-år har framfor noe vært “Spekulantenes” ti-år. Mye naturarv og naturmangfold har bit-for-bit og uten sverdslag og med et skuldertrekk fra politikere, gått tapt. Ingen klarer å føre kamper på mange slagmarker samtidig, spekulantene har fått fritt spillerom, ikke minst i nord … Investorene har funnet en ny og suksessfull strategi, “worldwide”, de fleste har stilt seg i rekka av “De velvillige”.

Måtte 2011 og det nye tiåret bli huska for at naturmiljøet i Norge klarte å kjempe fram en «time-out», og for at vi i Troms og Finnmark klarte å aksle oss for det vi er: Naturmangfold i Verdensarvklassen. Det vil bli en meningsfylt dugnad!

Les mer i Verdensarv og veivalg, 3. side i Nordlys 6. januar 2011

Les også på Facebook
Naturvernforbundet i Troms
30 år etter …
Fosser og elver
Ishavskysten friluftsråd
30 år etter – ny vasskraftboom – møteprogram

Oversikt
I kartet her ser dere noen av vasskraftanleggene, noen er omsøkt og noen er godkjent. det kommer stadig flere søknader.

Skal gjøre kartet ferdig etterhvert.
Det er NVE som er myndighet, og det er NVE, ikke vi frivillige som burde utarbeide oversikter som folk kan forstå.

Vist 52 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder