Hårreisende vedtak i Naustdal kommunestyre

I dag vedtok Naustdal kommune reguleringsplanen som åpner for rutilutvinning i Engebøfjellet med tilhørende fjorddeponi i Førdefjorden. I 50 år fremover skal tusenvis av tonn steinmasse dumpes i en av Norges gjenværende rene fjorder. Saken går nå til Miljøverndepartementet som blir avgjørende myndighet i saken. Der er Erik Solheim nødt til å ta ansvar og si nei, mener Natur og Ungdom.

I dag, 11. mai, vedtok Naustdal kommunestyre i reguleringsplanen som åpner for at selskapet Nordic Mining kan utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe store deler av avgangsmassen i Førdefjorden.

Natur og Ungdom er svært skuffet. Reguleringsplanen legger til rette for dumping av enorme mengder avgangsmasse i en ren fjord. Vi burde ha kommet lenger i Norge, og ikke tillatt slike prosjekter. De mulige konsekvensene av et slikt prosjekt er for store til at det burde tillates. Når usikkerhetsmomentene er så tydelige, er det åpenbart at føre-var-prinsippet som er lovfestet i norsk lovverk må ligge til grunn.

Argumentene som dominerer ja-siden er arbeidsplasser og penger i kommunekassen. Det er helt forståelig at kommuner vil ha både arbeidsplasser og økte inntekter, men til hvilken pris? Flertallet i Naustdal kommune har valgt en høy pris å betale. En uakseptabelt høy pris. En pris som tillater at et lastebillass med avgangsmasse fra gruvedrifta dumpes i fjorden, annethvert minutt i 50 år.

Det å tillate gruvedrift på de premissene Nordic Mining setter er på ingen måte bærekraftig. Næringsminister Trond Giske har uttalt at mineralutvinning vil bli ”den nye oljen” for Norge. Hvis det skal bli slik, kan vi ikke holde på på den måten som det nå er åpnet for i Naustdal. Verdiskapning og videre utvikling i landet kan ikke til en hver tid gå på bekostning av naturmangfoldet. Naturen er rik og uerstattelig, og vi har et ansvar for å forvalte den på rett måte slik at generasjonene etter oss også får oppleve og dra nytte av en rik og mangfoldig natur.

Ettersom det er levert innsigelse i saken, går den videre til Miljøverndepartementet. Erik Solheim må si nei! Han og regjeringen må ta ansvar, og avvise planene til Nordic Mining. Målet om å stoppe tapet av naturmangfold innen 2020 tillater ikke at vi gambler med naturressurser på den måten Nordic Mining og flertallet i Naustdal kommunestyre vil. Man må finne måter å dra nytte av naturressursene på, som tar hensyn til det biologiske mangfoldet, og spiller på lag med det – ikke mot. Det kan ikke være enten eller – vi vet bedre enn det.

Vist 98 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder