Forliket som forsvant

Rovdyrdebatten har vekket mye følelser hos mange. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, ser det i denne omgangen ikke ut til å bli noe av rovdyrforliket, som skulle stake ut norsk rovdyrpolitikk framover. Kanskje til det beste for rovdyra.

Tapet av naturmangfold er et stort problem, internasjonalt og her til lands. Med dagens bestandsmål, er ulv og bjørn dømt til et evig liv på den norske rødlista over trua dyrearter. Senker man bestadsmålene, betyr det kanskje slutten på ulv og bjørn i Norge. For Natur og Ungdom er det viktig at vi stopper tapet av norsk artsmangfold. Derfor kan vi ikke godta at bestandsmålene for bjørn og ulv senkes. For sauens del, burde vi da heller satse på forsking og utprøving av tiltak som forebygger at ulv og bjørn dreper sau. Slike tiltak kan være alt fra gjeting til inngjerding av store utmarksområder.

På stortinget er det et stort sprik mellom partiene. Venstre og SV fronter en rovdyrvennlig politikk, og er sterkt imot at man skal minske antallet bjørn og ulv i norsk natur. De vil snarere øke bestandsmålene. FrP og SP, derimot, er så og si for et Norge uten rovdyr. Med så klare motsetninger er det vanskelig å komme fram til kompromiss.

Rovdyrforliket handler ikke bare om bestandsmål. Spørsmålet om hvem som skal bestemme hvor mange rovdyr som skal skytes og gi ut tillatelser til å skyte disse, skal også være med i det nye forliket. Kjernen i den debatten er om disse avgjørelsene skal tas lokalt, eller avgjøres av Miljøverndepartementet, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. I dag er det MD som kommer med anbefalinger.

Natur og Ungdom mener det at miljøfaglige råd må være det viktigste når man skal bestemme hvor mange ulv og bjørn som skal skytes. Hvis man har som mål å opprettholde bestandene av norske rovdyr, må miljøfaglige råd være avgjørende i forvaltningen. Samtidig er det viktig at rovdyr ikke får utgjøre stor skade på dyr som går på utmarksbeite, og derfor må det være en god dialog mellom miljøetatene og lokale myndigheter.

Rovdyrforliket er komplisert og vekker mange følelser. Det er lite trolig at et forlik kommer før sommeren. Partiene er rett og slett for langt fra hverandre. Debatten vekker mange følelser, både fra de som vil ha rovdyr og de som ikke vil ha rovdyr. Ofte kan det, gjennom media, virke som om det er enten rovdyr eller distrikt. Natur og Ungdom er for distriktene og rovdyra. Vi skal ha begge deler i Norge!

Vist 101 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder