SV lover kamp for Førdefjorden!

Parlamentarisk leder i Sosialistisk Venstreparti (SV) Bård Vegard Solhjell var i forrige uke på besøk i den lille bygda Vevring, der selskapet Nordic Mining vil utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet. Han lovet kamp mot planene om gruvedrift og fjorddeponi.

Bård Vegard Solhjell ble møtt av demonstranter fra Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe som protesterte mot Nordic Minings planer om gruvedrift med tilhørende fjorddeponi i Førdefjorden.

Solhjell var klar i sitt budskap til demonstrantene; SV er en garantist for at Førdefjorden skal holdes ren, også i framtida. Dette lover godt for behandlingen av Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi som nå ligger til endelig polisitk behandling i det SV-styrte Miljøverndepartementet.

Miljøvernminister Erik Solheim var noe mindre klar i talen da han fikk spørsmål om Førdefjordens framtid på Naturvernforbundets landsmøte i helgen. Men han lovet å besøke Førdefjorden og bygda Vevring så fort han kan.

Natur og Ungdom gleder deg til at også Miljøvernministeren får se de enorme verdiene i Førdefjorden, og håper også han ser at Førdefjorden er for verdifull til at man kan risikere naturverdiene der. Det planlagte deponiet vil kunne få enorme konsekvenser for livet i en av Norgest reneste fjorder der det lever mange truede arter, det det er gyte- og oppvekstområder for kysttorsk og som er en nasjonal laksefjord.

Her kan du se innslaget som ble sendt på NRK om Bård Vegard Solhjells besøk i Vevring. Og her kan du lese uttalelsen fra Natur og Ungdoms landsmøte i januar om Førdefjorden.

Vist 129 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder