Artene flykter!

Verden blir varmere, og vi har forlengst begynt å se de dramatiske konsekvenser av klimaendringene. Blandt annet har arter begynt å flytter seg nordover i et høyt tempo. En ny studie viser at Norge rammes spesielt hardt av utviklingen, og konsekvensene for det norske naturmangfoldet kan være dramatiske.

Når klimaet endrer seg i et raskt tempo sliter mange arter med å tilpasse seg raskt nok. Noen dør ut, og noen tilpasser seg ved å flytte seg nordover. Varmere klima, lengre vekstsesong og andre klimafaktorer gjør at flere arter har mulighet til å etablere seg lengre nord, samtidig som de presses nordover fordi klimaendringene gjør det vanskelig å overleve lengre sør. Denne flukten skjer langt raskere enn man før har antatt. Rundt 2000 arter flytter seg mer enn 4,5 meter hver dag, og globalt sett nærmer artene seg polpunktene med omtrent 1,6 kilometer i året i gjennomsnitt både på land og i havet.

En studie publisert tidligere i høst understreker at jo større temperaturendring man kan måle i et område, jo mer forflytter artene seg. I FNs klimapanels siste rapport ser vi at Norge er blant landene i verden som har opplevd størst temperaturøkning i perioden 1979-2005. Norsk natur blir derfor sterkt påvirket av klimaendringene.

Det er mange grunner til at flukten nordover er farlig for det biologiske mangoldet. For eksempel får artene som holder til lengst nord økt konkurranse fra de emigrerte artene, og kan bli utkonkurrert av de nye artene. Og artene som holder til langt nord og i høyfjellet kan ikke akuratt rømme til varmere strøk i sør. I tillegg blir flere fremmede arter etablert i Norge ettersom klimaet blir vamere. Både villsvin, brunskogsnegle, mårhund, ormehode, og rynkerose er arter som før ikke fantes i Norge, men som nå trives lengre nord enn før og ødelegger for dyr og planter som allerede finnes i norsk natur.

Med en økning på 2-3 grader antar man at opp til 30 prosent av artene kan forsvinne globalt. Ettersom mange av de sårbare artene og naturtypene finnes langt mot nord og i høyfjellet vil endringene sannsynligvis føre til at flere arter blir truet og flere arter som i dag er truet vil dø ut. For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi i tillegg til å verne om norsk natur jobbe for å begrense konsekvensene av klimaendringene.

Vist 78 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder