Europeisk miljøsamarbeid

Sist helg var jeg i Belgia og møtte styringsgruppa i ungdomsnettverket Young friends of the Earth Europe (YFoEE). Det er et nettverk av 15 organisasjoner og en del andre grupper som arbeider for igjen å sette miljø- og klima høyt på agendaen til verdens ledere. Vi trenges en ny klimabølge, og den må vare til de nødvendige tiltakene for å løse klimaproblemet er på plass.

Etter klimatoppmøtet i København i 2009 har engasjementet for klima sunket på grunn av manglende handilng, samtidig som forskere og miljøvernere gjør det klart at problemet bare blir værre for hver dag som går. Vi trenger en ny klimabølge, sterkere enn noen gang før. Vi trenger en bevegelse som igjen kan sette klima øverst på agendaen hos verdens ledere. Og ikke minst trenger vi ledere som kan vise handling, som tør å ta de beslutningene som trengs.

Styringsgruppa i YFoEE består av representanter for 8 forskjellige land, som kordinerer og utvikler nettverket. Siden nettverket er ganske ungt, jobber vi mye med å finne ut hvordan ting skal fungere. Noen ting er selvsagte for oss i NU, for eksempel hvordan vi forholder oss til Naturvernforbundet, men det er ikke det samme på europeisk plan. Her må alt gjøres fra start, og tenkes ut. Målet er selvsagt at vi skal ha et sterkt nettverk som kan jobbe med miljøsaker på europeisk nivå, og skape samhold og utveksle erfaringer mellom land og grupper.

Nettverket
Nettverket styres av styringsgruppa, i tillegg til noen arbeidsgrupper. I arbeidsgruppene jobber man med forskjellige miljøsaker og utfordringer. For å nevne noen er de internasjonale klimaforhandlingene og mat to temaer som fokuseres på for tiden. Her jobber det folk fra de forskjellige medlemsgruppene.

Push Europe
I år har nettverket hatt en kampanje som krevde at EU skulle heve sine klimaambisjoner. Målet var at EU skulle øke sitt mål om kutt i klimagassutslipp fra 20 til 30 prosent innen 2020, og videre til 40 prosent etter det. Mange grupper har deltatt, og kampanjen har fått stor oppmerksomhet i hele Europa.

Da jeg var i Brüssel sist helg planla vi 2012. Her er det mange viktige eventer som kommer. For å nevne noen er det toppmøte om bærekrftig utvikling i Rio de Janeiro i Juni, sommerleiren til nettverket i juli og flere kampanjer som skal lanseres. Jeg ser nå fram til et år med godt samarbeid med våre venner i Europa, og mange miljøsaker som skal vinnes gjennom samarbeid og hardt arbeid.

Vist 78 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder