La fjorden leve!

Norsk natur minker. Det blir færre rene norske fjorder. Med det i bakhodet, spør jeg: kan Erik Solheim og Miljøverndepartementet tillate at Førdefjorden blir omgjort til gruveindustriens avfallsplass?

Selvfølgelig kan de ikke det, og derfor kan vi være trygg på at Norge ikke blir en fjord fattigere i fremtiden. Hvis Erik Solheim da ikke ser bort fra naturverdiene i fjorden og bukker under for presset fra gruveindustrien, som i følge Nærings- og handelsminister Trond Giske skal forsyne pensjonsfondet med sort gull etter oljas fall.

For de som ikke er kjent med saken: Førdefjorden er blant Norges siste rene fjorder. Den har et unikt artsmangfold, er gyteområde for kysttorsk, har korallforekomster og status som nasjonal laksefjord. Her vil gruveselskaper lage avfallsplass. Det er lagt planer for dumping av 11 tonn steinmasse i minuttet i 50 år, noe som vill slette bunnfaunaen i fjorden og redusere dybden med 150 meter. Planen ligger nå på Miljøverndepartementets bord for godkjenning. Godkjenner MD disse planene, vil det åpne for lignende prosjekter i enda flere norske fjorder.

Norsk natur minker. Det er en grunn til at sjødeponering er ulovlig over nesten hele verden. Dumper man store steinmasser (11 tonn i minuttet) over et langt tidsrom (50 år), overlever ikke livet i fjorden. Norge bidrar ikke til å hindre tap av naturmangfold ved å ta knekken på livet i sine siste rene fjorder.

Det blir færre rene norske fjorder. Norsk fjordnatur er vår største turistmagnet og et symbol på Norges rene, urørte natur. Enn så lenge. 33 norske fjorder har i dag kostholdsrestriksjoner, som følge av forurensing. Fjordnorge taper for Forurensingsnorge. Man vet ennå ikke hvor mye kjemikalier som vil bli sluppet ut sammen med avfallet fra gruvevirksomheten i Førdefjorden, men erfaringen fra andre lignende prosjekter viser at gruvedrift er lik giftutslipp.

Natur og Ungdom har lenge jobbet for å stoppe avfallsutslipp i norske fjorder. I Bøkfjorden har det den siste tiden gått fra vondt til verre. Der ser man at gruvedriften krever mer og verre kjemikalier jo lengre den pågår, og alt må visst dumpes i fjorden. Så langt kan vi ikke la det gå i flere fjorder. Erik Solheim og Miljøverndepartementet, ta ansvar: si nei til deponiplanene i Førdefjorden. La fjorden leve!

Vist 82 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder