Mot de siste timer på COP17

Klimaforhandlingene er nå inne i sine siste timer og det begynner å sige ut rykter om hva utfallet kan blir. De fleste møtene er også stengt for observatører. Det blir derfor å sitte i korridorene og følge med på twitter om rykter og spekulasjoner om utfallet.

Det haster med å kutte klimagassutslipp, og politikerne har bare timer igjen på å bli enige. De må sikre en forlengelse av kyotoprotokollen og denne må inneholde økte utslippsforpliktelser fra de rike landene. Det er viktig å videreføre det bindende regelverket i kyotoprotokollen, men det er enda viktigere å sikre utslippskutt. En ”tom” forpliktelsesperiode er til liten nytte.

Da kyotoprotokollen blir videreført, må man også sikre utslippskutt i utviklingsland, og det kan virke som man får til en løsning på det grønne klimafondet. Det er bare et problem: Pengene har enda ikke kommet på bordet. Noen land, blant annet Norge, har spyttet inn noen millioner for å opprette fondet, men de store gryna er fortsatt utestående. Det kan se ut som den avgjørelsen ikke blir tatt før COP18 i 2013.

(Global day of Climate Action)

Pengene til det grønne klimafondet er viktig, men for at det skal fungere er formen også avgjørende. Ryktene tilsier at formen er nokså klar. Et styre på 24 personer, som skal mobiliseres over de neste månedene, skal styre fondet. Videre vil det blir en ganske direkte tildelingsprosess (såkalt ”direct access”), hvor land søker direkte til styret, og ikke gjennom en tredjepart. Den type fond er det gode erfaringer med i blant annet The global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) og The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Canadere kastet ut

Et gjennomgående symptom i forhandlingene er at utviklingsland gir og gir, men ikke får noe igjen. Tidligere i løpet av årets forhandlinger uttalte Kina at de ville påta seg bindende utslippsrestriksjoner. Da burde man kunne forvente at rike land også gjør det samme. Men responsen de fikk fra USA var temmelig nedlatende. De mente at Kina først måtte vise at de mener alvor, ved å påta seg forpliktelser i dag. Type, redde morgendagen; i dag.

(Canadere kastet ut fra forhandlingene)

Et annet land som har fått mye pepper i løpet av møtet er Canada. I går ble 5 Canadiske ungdommer kastet ut fra forhandlingene for å vende ryggen til den Canadiske miljøvernministeren Peter Kent. Under hans innlegg i plenum reise de seg opp med ryggen til podiet, og med t-skjorter hvor det stod: ”turn your backs on Canada”. I dag ble enda en Canadisk ungdom kastet ut, da hun høylutt avbrøt Peter Kent etter denne uttalsen:

“… reasonable Canadians generally—recognize that global issues like climate change require global solutions. … Canada is a willing partner … At home, Canada is already making great progress toward our ambitious target of reducing greenhouse gas emissions by 17 per cent over 2005 levels by 2020.”

Utslippmål må være basert på forskning. Det er det klart at Canadas mål ikke er. I tillegg har de brukt mye av møtet på å promotere oljesand. Et siste sitat til slutt:

”keep the coal in the hole and the oil in the soil” et sitat som går igjen på NGO området her på C17.

Vist 118 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder