Viser arkivet for november, 2010

Et fokus og en sak

Mandag startet klimatoppmøtet i Cancún. Hele verdens fokus er igjen rettet mot en sak og et mål, nemlig å sikre en ambisiøs og rettferdig avtale. Samtidig skjer det store ting andre steder verden som krever handling fra verdens ledere.

Torsdag 2. Desember arrangerer Natur og Ungdom i samarbeid med en rekke organisasjoner KlimaOppmøte i Oslo.
KlimaOppmøtet skal sette fokus på hvilke endringer som må gjennomføres dersom vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming av jordkloden.

Lørdag 4. Desember arrangerer Natur og Ungdom, Røde Kors Ungdom og Flyktningehjelpen klimaflyktningeleir i Spikersuppa i Oslo.

Samtidig som verdens ledere forhandler i Cancún rammes millioner av mennesker av konsekvensene av klimaendringer. Stadig flere blir drevet på flukt, uten rettsvern eller rettigheter. Siden deres hjem er ødelagt av klimaendringer og ikke soldater får de ikke status som flyktninger. Nå må norske politikere ta ansvar og kutte egne klimagassutslipp. Målet må økes til 40 prosent i tråd med FNs-klimapanels anbefalinger.

26. november til 12. desember arrangerer Natur og Ungdoms internasjonale nettverk, Young Friends of the Earth Europe, et oppmøte i Brussel for klimahandling.

YFoEE Convergence for Climate Justice sitt to uker lange program inneholder en mix av aktiviteter for utveksling av tanker og ideer, oppdateringer fra Cancún og krav om klimahandling. De krever at deres ledere tar ansvar og kutter klimagassutslipp.

Det er mye som skjer på en gang og mange stemmer som skal høres, men til syvende og sist bunner alt ned i et enkelt ord: handling. Verdens ledere må handle, men for at de skal klare det må verden rope etter det og alle land må gjøre sitt på hjemmebane. Bare da kan vi få den ambisiøse og rettferdige avtalen verden trenger.
"
Les mer på Natur og Ungdoms sier om klimahandling":http://nu.no/klimahandling/

I bakvendtland

Jens Stoltenberg tviholder fortsatt på at mer olje og gass er en klimaløsning. Statsministeren blir stadig mer ensom i sitt eget bakvendtland.

Les mer…

Noen lærer aldri

Rett som det er kommer jeg over uttalelser som påstår at norsk oljeindustri er miljøvennlig og sikker. Som regel er det oljebransjen som fremmer dette synet knytta til egen industri. Men gang på gang ser vi at bransjens egne teorier bryter med det som skjer i praksis.

19. mai i år oppsto det en brønnlekkasje på Gullfaks C. Dette er nok et eksempel på at norsk oljeindustri ikke er det rosenrøde eventyret det utgir seg for. Det tok flere måneder før Statoil fikk kontroll over brønnen, og i følge Petroleumstilsynet var det pur flaks som gjorde at lekkasjen ikke fikk alvorlige konsekvenser. Selv Statoil konkluderer med at gassmengden som lakk ut var så stor at plattformen kunne tatt fyr.

Oljeselskapet ser forhåpentligvis alvoret i saken, og som vanlig ønsker de å ta lærdom av hendelsen. Men gang på gang har oljeindustrien bevist at de ikke evner å lære av egne feil. Og gang på gang ser vi at den sikre, norske oljevirksomheta, egentlig ikke er så sikker likevel. Det jeg sitter igjen og lurer på er hvor mange sjanser denne forurensende industrien skal få?

Alt for lenge har oljeindustrien fått spille rollen som bortskjemt barn i en godteributikk. Uten å ha gjort seg fortjent til det, har de som regel fått alt de har pekt på. Nå er tiden inne for at norske politikere tar av seg skylappene, og våger å ta oljeindustrien for det den faktisk er: en usikker virksomhet som gambler med mennesker, klima og natur. Jeg ønsker meg en fremtidsretta og fornybar industri fremfor en industri som spiller russisk rullett med jorda som innsats. Hva ønsker du?

Krever klimahandling i Cancún!

Natur og Ungdom deltar på klimaforhandlingene i Cancún i Mexico. I Norge er vi medarrangører på to store klimaarrangementer. Klimaflyktningleir i Spikersuppa, lørdag 4. desember og KlimaOppmøte på Folkets Hus, tirsdag 7. desember.

Klimaflyktningleir, 4. desember

I dag flykter 50 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. FNs klimapanel anslår at tallet vil være så høyt som 150 millioner i 2050. Verdens ledere må ta klimaansvar. Bli med på Klimaflyktningleir i Oslo, 4. desember!

Bak klimaflyktningleiren står Røde Kors Ungdom, Flyktninghjelpen og Natur og Ungdom. Leiren blir i Spikersuppa fra 13.00 – 16.00 og det er faglig program på Litteraturhuset fra 17.00- 19.00. Se hele programmet her!

KlimaOppmøte, 7. desember

På KlimaOppmøte ønsker vi å sette lys på hvilke endringer som må gjennomføres dersom vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming på jordkloden.

Natur og Ungdom bidrar med fokus på hvordan Norge kan kutte klimagassutslipp fra olje- og gassindustrien. Les mer om KlimaOppmøtet her!

Natur og Ungdom mener

Last ned våre krav og forventinger til klimaforhandlingene i Cancún her. (pdf)

Klimaflyktningleir, 4. desember i Spikersuppa

I dag flykter 50 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. FNs klimapanel anslår at tallet vil være så høyt som 150 millioner i 2050. Verdens ledere må ta klimaansvar. Bli med på Klimaflyktningleir i Oslo, 4. desember!

Bak klimaflyktningleiren står Røde Kors Ungdom, Flyktninghjelpen og Natur og Ungdom. Leiren blir i Spikersuppa fra 13.00 – 16.00 og det er faglig program på Litteraturhuset fra 17.00- 19.00.

SPIKERSUPPA 13.00 – 16.00
- Konsert med bl.a INGEBORG SELNES & ANINE STANG
- Røde Kors Ungdom tar deg med «PÅ FLUKT»
- appeller og video

Etter konserter og appeller er det faglig program i varmen på Litteraturhuset.

LITTERATURHUSET 17.00 – 19.00
- Klimatilpasning v/ Erling Kvernevik, Røde Kors
- Flukt og klima v/ jurist Vikram Kolmannskog
- Islands and disasters: Climate change consequences v/ Ilan Kelman, CICERO
Avsluttes med samtale med innlederne om klimaflyktninger ledet av tidligere Natur og Ungdom-leder Ingeborg Gjærum

Facebook-event

Tirsdag 7. desember er Natur og Ungdom medarrangørere på KlimaOppmøte på Folkets Hus. Les mer her.

FUCK STATOIL!

Bli med å aksjoner!

Gjør som meg, vis fingern til Statoil og last det opp på http://www.facebook.com/stoppdem

Oljefond mot oljeboring

Natur og Ungdom har laget vårt eget oljefond, pengene vi får inn skal brukes til å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi står i dag ovenfor et veivalg mellom å satse på fornybare næringer eller å fortsette på olje- og gasskjøret. Et nei til oljeboring i de sårbare og verdifulle havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til andre og mer bærekraftige alternativer.

Gjennom arbeidet til Natur og Ungdom har oljelobbyen fått en vanskelig jobb med å få bore i nord. Der andre har latt skjebnetroen ta overhånd og tenkt at oljenæringa er for overmektig til å kunne stoppes har Natur og Ungdom tatt kampen. I dag vet vi at muligheten for å stoppe Statoil, Oljeindustriens Landsforening og ande lobbyister er på vår side. Likevel trenger vi å ta kampen helt til avgjørelsen kommer. I de siste månene før Regjeringen bestemmer seg vil det være et massivt press fra oljelobbyen for en åpning. I denne sluttspurten trengs Natur og Ungdoms iherdige innsats!

Ved å gi et bidrag til Natur og Ungdom kan du være sikker på at alle vi frivillige vil presse mest mulig miljøarbeid ut av hver krone. Pengene går uavkortet til arbeidet med å hindre oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ingen bidrag er for små. Alle monner drar!

Pengene kan du overføre til kontonummer 5010 05 05492. Merk betalingen ”oljefond”.

Vi klager inn vedtak

For ikke lenge siden kom nyheten om at Klima- og forurensingsdirektoratet gir Sydvaranger Gruve en midlertidig tillatelse til å slippe ut Magnafloc 1707 i Bøkfjorden. Denne saken er en sak vi i Natur og Ungdom har jobbet mye med, og skrevet om flere ganger her på bloggen, blant annet skrev vi tidligere i år at vi hadde anmeldt Sydvaranger for brudd på utslippstillatelsen de hadde. Den gang hadde det blitt avdekket at selskapet blant annet slapp ut Magnafloc 1707 ulovlig.

Nå har de altså fått tillatelse til å slippe ut dette stoffet – et stoff vi ikke vet nok om i dag til å si at det ikke er miljøskadelig. Og jeg må si at jeg synes det er meget spesielt å gi Sydvaranger tillatelse til dette når selskapet samtidig er under politietterforskning for nettopp å slippe ut dette stoffet. Nå har vi i Natur og Ungdom klaget inn vedtaket, og krever at den midlertidige utslippstillatelsen trekkes tilbake.

Klima- og forurensingsdirektoratet og Sydvaranger Gruve begrunner behovet for denne utslippstillatelsen med at tungtveiende samfunnsinteresser tilsier at det haster med en midlertidig utslippstillatelse. Dersom det er såkalte tungtveiende samfunnsinteresser som er avgjørende i slike saker, og miljø ikke er en del av dette, så ser det mørkt ut for framtiden. Vi kan ikke fortsette på denne måten.

Norsk natur er fortsatt truet av menneskelige inngrep og utslipp. I tillegg må vi ha i bakhodet det målet som ble satt i Nagpya tidligere i høst: at vi skal stoppe tapet av naturmangfold innen 2020. Da kan vi ikke ha selskaper som Sydvaranger som ikke bryr seg nok om miljø, og heller ikke forurensingsmyndigheter som gir tillatelser som kan gå på bekostning av naturen.

Nå håper vi på medhold i vår klage til Miljøverndepartementet, slik at politiet kan etterforske saken ferdig, og ikke minst slik at vi sørger for å ta vare på naturen vår.

Vinn gavekort fra Stormberg!

Bli med i kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vinn gavekort fra Stormberg til en verdi av 500 kr.

Les mer…

Kortsiktighetens Tyrrani

Det er litt uvirkelig å tenke på den samfunnsøkonomiske verdien av bevart natur. Man er jo enig i at den har en verdi, som et vakkert sted for turgåing. Utover det derimot, er den bevarte naturs verdi mindre åpenbar. Derfor blir det lett å si at naturen må vike for midlertidige arbeidsplasser, eller kortsiktig økonomisk vinning. For lett. Det mangler en forsåelse av hvor stor verdi en ivaretatt natur faktisk representerer, rent samfunnsøkonomisk.

Vi er avhengige av naturen rundt oss. Bynære naturområder, som Nordmarka utenfor Oslo, sikrer rent drikkevann. Torskebestandene forsyner flerfoldige millioner munner med mat. Norsk natur tiltrekker seg enorme mengder turister. Planter og skog suger til seg CO2. Biomangfoldet rundt oss er stedet hvor uoppdagete medisiner er å finne. Naturen rundt oss er enkelt og greit vårt livsgrunnlag. Hvorfor er det da så lett for enkelte å ikke annerkjenne naturen i seg selv som ressurs?

Vi ser det i Kirkenes, hvor Sydvaranger gruve får lov til å forgifte bøkfjorden av Klima- og forurensingsdirektoratet. Det er tydelig i Naustdal, Sogn og Fjordane, hvor Nordic Mining ønsker å rasere Førdefjorden. Vi ser det utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor Oljeindustrien sikler etter å bygge ned de sårbare havområdene der er å finne. Den samme uvilkårligheten kommer frem utallige andre steder, hvor det tilstedeværende naturmangfoldet kommer i andre rekke, bak kortsiktige prosjekt.

Virker det så lett å ødelegge for noen arter her og der fordi er snakk om små områder av gangen? Hva gjør det vel om vi utdrydder denne lille arten? Eller denne? Eller disse? Kanskje hadde det vært mulig for oss å ødelegge naturen rundt oss så fort som vi gjør, hadde ikke naturen vært naturen. Naturen er økosystemer.

Økosystemer er intrikate greier. De omfatter nett av arter og deres samhandling. Ett nett av arter hvor alt henger sammen. Det skumle er at man ikke trenger å fjerne alle artene for at hele økosystemet kollapser. Man trenger bare fjerne noen. Derfor kan man ikke fortsette med dagens mentalitet, som tillater skadelig giftutslipp her, habitatsødeleggelse der. Det blir litt som å fjerne noen tilfeldige deler av et fly, sende det i lufta og satse på at det går bra. Plutselig fjerner vi en art for mye, økosystemet kollapser og da taper vi mye større verdier enn de vi tjente på raseringen. Plutselig styrter flyet. Plutselig har vi fjernet livsgrunnlaget vårt.

Sats på et fornybart Norge!

I følge Aftenposten i dag ser sentralbanksjef Svein Gjedrem store utfordringer ved å omstille norsk økonomi til tiden etter oljen. Han peker på at ”når vi har tatt ut det vi kan av Oljefondet, og når oljesektoren blir mindre, leverandørindustrien blir mindre, da må vi ha en betydelig reduksjon over tid i kostnadsnivået. ”

Dette scenarioet legger til grunn at Norge fortsatt er avhengig av olje i framtiden. For meg er dette en uholdbar tankegang, da jeg mener at vi må begynne omlegginga av fossil oljeindustri allerede i dag. For meg er det klart at det som kommer til å bli avgjørende er at Norge får på plass ei storsatsning på fornybar energi. Vi vet at det er de valgene vi gjør i dag, som bestemmer hvordan framtiden vår vil se ut. Vi har mulighet til å velge hvilken retning vi vil at Norge skal utvikle seg i. Skal vi fortsatt være en nasjon som er avhengig av ei oljenæring vi vet har begrenset levetid, eller skal vi bruke ressursene våre på bærekraftige og fornybare løsninger?

Klarer Norge å gå fra å være en oljenasjon, til å bli en miljønasjon? Klarer vi å finne et livsgrunnlag uten oljen? Jeg synes Gjedrem sier noe fornuftig i forhold til dette når han uttaler at ei omstilling må skje på en glatt, fin og naturlig måte. Jeg sier: la omstillinga begynne, tiden er nå inne for å fase ut oljeindustrien vår, og slippe fornybare løsninger inn i varmen.

OLJEN - et nordnorsk eventyr?

Lokallaget til Folkeaksjonen i Tromsø arrangerer denne helgen seminar om oljeboring i nord. Du kan følge seminaret direkte her

Her er programmet for seminaret

Natur og Ungdom er representert på seminaret og vil ha eget program på kveldene og på søndag. Det vil bli flere aksjoner- og natt til søndag vil aksjonister fra NU bevege seg rundt i Tromsø- by.

Følg med på bloggen for mer info!

Kutt i fossil subsidier gir fornybar energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) la i dag frem sin årsrapport, den viser tydelig at kutt i subsidier til olje, gass og kull vil redusere etterspørselen etter fossiltbrennstoff. IEA mener i tillegg at et slikt tiltak vil øke konkurranseevnen til fornybar energi.

IEAs beregninger viser at subsidiene til fossile energiformer var på hele 1800 milliarder kroner i fjor. Det meste av subsidier blir gitt i ikke-vestlige land, men likevel har Norge subsidier, skattefradrag og avskrivningsregler som favoriserer oljelobbyen her i landet. I 2009 ble det gitt om lag ni milliarder kroner i utbetalinger til oljeindustrien i Norge.

Dersom Norge kutter sine subsidier og slutter å favorisere oljelobbyen kan pengene omfordeles til klimatiltak i Norge og andre steder i verden, slik Jens Stoltenberg nylig har vært med å foreslå ovenfor FN.

Dersom verden blir enig om å kutte de fossile subsidiene innen 2020 vil energi etterspørselen reduseres med 5 prosent og gi kutt i klimagassutslippene med 6 prosent. Norge kan være med å ta et skritt på veien bort fra de fossile subsidiene.

Lansering – fest eller gravøl?

I morgen skal den nye rødlista over utrydningstruede planter og dyr lanseres. Natur og Ungdom er da på plass både i Stjørdalen hvor den nye lista skal legges frem, og vi er på plass utenfor Miljøverndepartementet for å møte Erik Solheim. Vårt budskap til miljøvernministeren er at han må sørge for at vi ikke vil ha det samme behovet for en rødliste i fremtiden. Jeg håper at vi i framtiden har et artsmangfold der det ikke finnes arter som står i fare for å bli utrydda. Og dette håper jeg Erik Solheim sørger for.

I morgen vil jeg komme til å stå utenfor Miljøverndepartementet, klar for å snakke med Erik Solheim om utfordringene vi i dag står ovenfor. Det vil jeg gjøre sammen med en Miljøagent, en Miljøagent som begymrer seg for fremtiden. Sammen håper vi at fremtiden ser lys ut, uten en utryddelse av arter som vi ser i dag.

I disse tider er det faktisk slik at det forsvinner en art fra jorda hvert 10. minutt. Utryddelsen av arter skjer i dag i et hårreisende raskt tempo – et tempo vi ikke har vært vitne til siden dinosaurene døde ut. Og hva skal vi gjøre hvis det fortsetter slik? Hvor lang tid vil det komme til å ta før vi ser det utenkelige skje, at jorda raser sammen?

Nei, jeg velger og ha tro. Tro på mennesker, tro på fremtiden og tro på dagens politikere og deres beslutninger. La oss krysse fingrene for at artene ikke forsvinner like raskt, og la oss håpe at det er mulig å løse denne utfordningen.

Rock mot olje på Sortland videregående

Konsertturneen er i gang, og i dag rocket Captain Obvious i kantina på Sortland videregående i lunsjpausen. De lokale heltene slo godt an, og på foredrag i skoleklassene var det åpenbart at motstanden mot oljeboring er stor blant ungdommene i Vesterålen.

Les mer på Vesterålen Online.

Onsdag fortsetter det hele med konserter og foredrag i Svolvær og Kabelvåg.

Captain Obvious

- Vi lever ikke av olje

Tro det eller ei. Vi lever faktisk ikke av olje. Det er ikke Natur og Ungdom som påstår det. Neida, det er faktisk Statistisk sentralbyrå (SSB). Det norges offisielle statistikkbyrå og forskningsenter presenterte idag en rapport som slo fast at norges økonomi kan klare seg godt uten olja.

En god nyhet for alle oss som er bekymret for oljeindustriens innvirkning på klimaendringene. Nå har jeg ikke lest rapporten, men såvidt jeg har skjønt av avisreferater og sammendrag, er det to momenter som har ført SSB fram til denne oppsiktsvekkende konklusjonen.

Det ene er at de mesteparten av oljeinntektene uansett plasseres i et fond hvor kun avkastningen brukes. Utfasing av oljeindustrien vil derfor ikke medføre store svigninger i økonomien. Det andre er at oljebransjen er en bransje som alle andre bransjer. Det kan fint erstattes med andre bransjer.

Jeg drister meg derfor til en liten oppsummering av hva vi idag vet om norsk oljevirksomhet:

1. Den bidrar til menneskeskapte klimaendringer
2. Oljevirksomhet er svært risikabelt og kan skade havmiljøet og fiskeriene
3. Vi lever ikke av olje
4. Vi trenger bransjer som kan overta for oljebransjen når den uunngåelig fases ut.

Legger vi sammen disse fire faktorene, får man to uunngåelig svar. Lofoten og Vesterålen må holdes stengt for oljevirksomhet, og det må satses stort på fornybar energi!

Les mer:
http://www.dagbladet.no/2010/11/08/nyheter/politikk/trond_giske/nerings_og_handelsdepartementet/neringsliv/14201687/
http://www.ssb.no/forskning/artikler/2010/11/1288951291.25.html

Vi kan klare oss uten olje

I dag publiserte Statistisk Sentralbyrå en rapport som slår fast at «petroleumsnæringens betydning for norsk økonomi reduseres i betydelig grad. Næringens bidrag til BNP og samlet etterspørsel blir mer enn halvert de neste tjue årene.» (Sitat: Dagbladet)

Dette bør oppfattes som klar tale. Petroleumsindustrien har tilført Norge enorme goder gjennom 40 år, men tidene forandrer seg. Olja har ført til vekst, og nettopp denne veksten er det som skal ta over når vi ikke lenger har olje å utvinne, hvilket vil skje i overskuelig fremtid.

Rapporten forklarer dette ved at vi ikke lenger lever av olje, kun de som er fysisk ansatt i industrien. Pengene som staten tjener inn, spares og investeres til fremtidige generasjoner, som er noe alle vet. Vi arbeider og betaler skatt (inkludert undertegnede, selv om jeg fortsatt utdanner meg, til dem som måtte lure). Det er nettopp arbeidet som gjør at staten kan opprettholde velferden.

Derfor er det nærliggende å tro at Nord-Norge ikke trenger oljeindustrien, men annen verdiskapning, da denne vil bli mye mer verdt på lang sikt. Hvis Nord-Norge først nå begynner å satse på olje, vil landsdelen i fremtiden henge etter når resten av verden forhåpentligvis tar i bruk fornybar energi, og da vil vi være tilbake der vi ifølge noen hysteriske politikere er i dag: En landsdel som føres tilbake til steinalderen.

Det finnes heller ingen klare tegn på at olje i nord vil tilføre landsdelen økt verdiskapning. I Hammerfest tjener kommunen mye på eiendomsskatt fra gassanlegget på Melkøya, men samtidig har kommunen mest gjeld i Finnmark. Hva skal erstatte denne inntekten når virksomheten på Melkøya en dag i nær fremtid avvikles?

Vi må si nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må si ja til fornuftig, langsiktig og bærekraftig utvikling. Verden er i forandring, og som en del av verden må vi følge etter. Et godt eksempel er turisme. Lofoten tjente i 2009 mer på turisme enn hele Nordland til sammen. Denne næringen frykter at oljevirksomhet vil skade den. Det må også satses mer på fiskeri. Fortsatt er denne fornybare næringen Lofotens hovedinntekt, men også den står i fare for å komme i bakleksa. Den må fornyes og utvikles slik at den tilpasser seg de nye forholdene.

Da er det viktig at politikerne allerede nå setter i gang tiltak som støtter opp mot en fornybar utvikling. Den industrien og økonomien som skal erstatte olja, må ikke være like skadende som petroleumsindustrien. Da har vi ikke kommet noe lenger i det hele tatt. Da redder vi kanskje oss selv en liten stund, men ingen andre.

Hvem sitt ansvar?

Stortingsrepresentanten Tor Arne Strøm skriver i en rekke av landets aviser at også miljøorganisasjonene må stilles til ansvar og kommer derfor med flere utfordringer til blant annet Natur og Ungdom.

Det er bra at Strøm inviterer til debatt om klimaløsningene og vi deltar gjerne! Miljøbevegelsens forbannelse er at vi lett blir sett på som negative og nei- fokusert. For Natur og Ungdom stemmer dette dårlig. Vår ideologiske grunnlag er tydelig på hvilken verden vi kjemper for- når vi sier nei til oljevirksomhet er det fordi vi sier ja til en ren og robust natur.

Klimaendringene er den største trusselen kloden vår står overfor. Det er bruken av fossil energi som i stor grad har bidratt til den globale oppvarmingen. For å unngå de farligste konsekvensene av klimaendringene må vi erstatte den fossile energien med fornybar energi. Hvorvidt Strøm ønsker å bygge ut mer fornybar energi er litt uklart i innlegget, men han ønsker i allefall å ha stø kurs mot økt temperatur i sin iver etter mer oljevirksomhet.

Klimaforskninga forteller oss at vi ikke kan hente opp all den fossile energien vi vet om. Spørsmålet blir da- hvilke land skal la olja ligge? Det er naturlig at Norge, som et av verdens rikeste land, er et av disse landene. Vi har tjent oss rike i Norge takket være olja og den har betydd enormt mye, men dette er ikke et argument for å fortsette å forurense som før som om ingenting har hendt.

Sentralt i Natur og Ungdoms ideologi ligger prinsipper om desentralisering av både makt og bosetting. Dette er grunnlaget for Natur og Ungdoms arbeid blant annet for et levende landbruk i hele landet, og for bærekraftig kystfiske. Alle kan ikke jobbe som fiskere og bønder, men man må sørge for at de som vil kan og man må gjøre det attraktivt å velge disse yrkene. Derfor er det problematisk når Arbeiderpartiet sultefôrer landbruket og fortsetter omstruktureringen av fiskeriflåten. Dette fører til sentralisering og slukte lys i husene.

De folkevalgte må stilles til ansvar. Det er de som har muligheten til å gjøre noe med de alvorlige miljøproblemene vi står ovenfor. Derfor er det noe forstemmende over at vi som ungdommer må ta ansvar og rydde opp etter de voksne, når de ikke gjør det selv. Tor Arne Strøm, som sitter på Stortinget for Norges største parti og i en flertallsregjering ,må også ta ansvar for verdens klima og for norsk miljøpolitikk.

Skolekonserter mot oljeboring!

Avgjørelsen om Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for oljeboring eller ikke nærmer seg. I takt med dette øker motstanden mot oljeboring og engasjementet for ei oljefri framtid stadig. I Nord-Norge er det ungdommen som er aller mest skeptisk til oljeindustrien. Den kommende uka vil vi feire det engasjementet, og få enda fler med på vinnerlaget. Med foredrag, konserter og stand på skoler i Sortland, Svolvær, Kabelvåg og Bodø, skal vi snakke med og henge med mye nord-norsk ungdom denne uka. Følg med på denne bloggen og nu.no for oppdateringer! Vi gleder oss!

Statoils sære sammenligninger.

Jeg husker fortsatt den solvarme vårdagen da jeg fikk min aller første tohjulssykkel. Den var lilla og blå og hadde lakk som glitret i sollyset. En hjelm ble plassert på hodet mitt, og jeg kunne starte den lange prosessen med å lære meg og sykle.

I forrige uke sammenlignet Helge Lund farene ved sykling med farene ved oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. ”Det kan være farlig å sykle selv om man har på sykkelhjelm. De fleste av oss sykler for det. ” – sa Statoilsjefen. Det skal være sikkert og visst at sykling kan være farlig: Da kvelden kom, den vårdagen for lenge siden, hadde kroppen min samme farge som den nye sykkelen min. Jeg var blå og lilla, selv om jeg hadde brukt hjelm.

Av erfaring vil jeg derfor si meg litt enig med Lund, både oljeboring og sykling er risikosport. Men det Lund glemmer, er at alvorlighetsgraden spriker når man sammenligner disse to tingene. For mens blåmerker fra ei sykkelulykke forsvinner (i mitt tilfelle tok det kanskje to uker), fører all oljevirksomhet til uopprettelig skade i form av klimaendringer.
Vi vet at hver gang oljemakta får klørne sine i et nytt område, så fører det til økte klimagassutslipp. Skal vi klare å løse klimakrisa må norske utslipp ned. Da er det ganske bakvendt å satse på en fossil oljeindustri, som spyr ut problemer. Vi kan løse klimaproblemet. Men da må Lunds griske oljefingre holdes langt unna matfatet som finnes i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Jeg vil fortsette sammenligningstrenden Lund har startet: Hvis klimaendringene er en form for blåmerke på jorda, holder Helge Lund et balltre, klar til å slå løs på en klode som allerede ligger nede for telling. Det er på tide at også Statoilsjefen skjønner at vi ikke er villige til å sette verdens klima på spill. Helge Lund, legg fra deg balltreet, kom deg hjem, og begrav ønsket ditt om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vinn gavekort fra Stormberg!

Bli med i kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vinn gavekort fra Stormberg til en verdi av 500 kr.

I kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har Natur og Ungdom lansert noen nye ting du kan gjøre i StoppDem-kampanjen. Ved å engasjere deg i kampen mot oljeboring på Facebook får du lodd som er med i trekningen for å vinne gavekortet. Ett lodd kan oppnåes ved foreksempel å laste opp ett bilde på Facebook-siden til StoppDem. Det viktigste er at du kan bevise at du har gjort en av de seks tingene i kampanjen. Bilder og video kan også sendes på mail til stoppdem@nu.no

For vær ting du viser at du har gjort i kampen mot oljeboring får du ett lodd. Flere lodd øker sjansen for å vinne konkurransen. Vinneren vil kåres julaften, 24. desember.

StoppDem-kampanjen er Natur og Ungdoms tilbud til deg som ønsker å jobbe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringen skal i starten av 2011 ta en avgjørelse om det skal bores etter olje- og gass i dette havområdet Konsekvensene vil være økte klimagassutslipp og risiko for alvorlige oljeulykker. Natur og Ungdom mener ett nei til oljelobbyen i Lofoten, Vesterålen og Senja vil bli et veiskille for norsk miljøpolitikk. Det vil gi rom til å satse fornybart og miljøvennlig.

Natur og Ungdom trenger deg på laget for å starte den energirevolusjonen Norge og verden behøver. En del av den kommer med et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bli med i kampen mot oljelobbyen. Stopp Dem!