Viser arkivet for februar, 2011

Kunnskap til Jens

Avgjørelsen om Lofoten, Vestrerålen og Senja nærmer seg med stormskritt. All kunnskapen som trengs finnes allerede, derfor skal Natur og Ungdom troppe opp utenfor Statsministerens bolig hver dag fra 1. mars og fram til avgjørelsen tas, hver dag med ett nytt argument for et oljefritt nord.

Nå er det opp til Jens Stoltenberg å velge om han vil lede en oljenasjon eller en foregangsnasjon. Vi vet allerede nok til å si nei til oljeboring. Det er på tide Jens tar utfordringen, sier nei til oljeindustrien og begynner byggingen av fornybarsamfunnet

Kjære Jens, du har sagt at du ønsker mer kunnskap før du og ditt parti tar stilling til spørsmålet om oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Statens miljøeksperter advarte mot oljeboring i områdene allerede i 2006, og da resultatene fra tidenes mest omfattende kunnskapsinnsamling ble persentert 2010, var ekspertene like tydelige i sitt budskap. Kunnskapen ligger på bordet og konklusjonene er entydige, det er bare å si nei!

Så Jens, nå er det bare å begynne og lese: Argumentene er mange, og vi presenterer dem på sølvfat til deg fra og med i morgen!

Markerer oljemotstand over hele landet!

Lørdag 19. februar marker vi oljemotstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fra Kirkenes til Lindesnes. Over 40 steder vil brenne varder for å varsle om den faren oljeboring i våre mest sårbare og verdifulle havområder utgjør.

Det er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som har tatt initiativ til markeringen. Vardebrenning er et gammelt symbol for å varsle om fare og vise vei. I denne saken er begge deler like viktig. Oljeboring i fødestua til torsken truer enorme fiskeressurser, miljø og klima. Vi trenger derfor å vise vei. Hele Norge står ovenfor et stort veivalg i denne saken. Valget står mellom de fornybare og bærekraftige næringene mot skitten og forurensende oljeindustri.

Fra ungdommen er det klar tale i denne saken. Hele 80 prosent av ungdom under 21 år fra Lofoten, Vesterålen og Senja ønsker en fornybar satsning fremfor oljeboring. Årsaken er nok ganske selvforklarende. I Lofoten, Vesterålen og Senja kommer valget mellom fornybart og fossilt ekstra tydelig frem. Den smale sokkelen gjør at det ikke er plass til både olje og fisk. Og de smarte hodene må nå bygge det fornybare Norge, ikke sløse sin kompetanse bort på holde en næring som er på hell noen ekstra år i gang.

Bli med å krev en fornybar fremtid uten oljeboring i våre mest sårbare havområder. Ta del i makringen mot oljeboring i matfatet, lørdag 19. februar. Finn en markering der du bor på nettsidene til Folkeaksjonen.

Flytter ikke hjem!

Sunniva Molvær Ihlhaug er 20 år gammel og kommer fra Harstad. For to år siden flyttet hun fra byen, og hun studerer nå ved NTNU i Trondheim. Vi har snakket med Sunniva, for å høre hva hun tenker om Nord-Norge, fremtiden og oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hva synes du om planene om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

Jeg synes at det er en latterlig idé, og at argumentene for oljeboring ikke veier et gram i forhold til motargumentene. For det første mener jeg at vi bør begynne å fase ut bruken av fossil energi på grunn av klimaendringene. . Dessuten er det tåpelig å sette fisken på spill – ressursen Norge har nytt godt av i tusen år, for kun noen tiår med olje. Oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være respektløst overfor fiskerne, alle fremtidas nordmenn, og for mennesker som lider under den globale oppvarminga.

Hva må til for at du skal flytte hjem igjen til Nord-Norge?

I framtida vil jeg bo en plass hvor politikerne tar hensyn til både klimaet, naturen og innbyggernes interesser. Mange av de nordnorske politikerne er så oljekåte at de tilsynelatende ikke klarer å se andre alternativer enn boring, men det finnes mange andre alternativer – de fleste har til og med ubegrensa levetid dersom man forvalter ressursene riktig. Jeg vil ikke bo på en plass hvor pengene skapes av å ødelegge naturen. Hvis jeg skal flytte tilbake til Nord-Norge, må det satses på næringer som fiske, turisme og fornybar energi. De vakre og sårbare havområdene må forbli uberørte.

Hva synes du om at ordføreren din, Helge Eriksen, kjemper for oljeboring og vil at Harstad skal bli oljebyen i nord?

Med det viser han at han driter i både miljøet og de fremtidige generasjonene. Jeg tror mange politikere blir blinde for andre alternativ enn oljeboring, så det er viktig å vise dem at det fins andre, mer fremtidsretta næringer. Nå må politikerne høre på oss ungdom, det er tross alt vi som må tørke opp dritten når de tar dårlige beslutninger!

Sunniva er en av mange nordnorsk ungdom som krever at Lofoten, Vesterålen og Senja holdes fri for oljeboring. Ungdommens røst er klar: Vi flytter ikke hjem til ei fossil framtid i nord. Så er spørsmålet til alle oljekåte ordførere: Synes dere det verdt å få olja, hvis dere mister ungdommen?

Haugalandet NU møtte Magnhild Meltveit Kleppa

Fredag i forrige uke møtte Haugalandet Natur og Ungdom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun var på Utsira i Rogaland, med kravet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette ble gjort som en del av den nasjonale fotfølgingskampanjen til Natur og Ungdom.

Fredag i forrige uke var samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Utsira i Rogaland. Der ble hun møtt av medlemmer fra Haugalandet Natur og Ungdom som krevde et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Vi har satt i gang den største fotfølginga i Natur og Ungdoms historie. Med å møte Meltveit Kleppa viser vi at det er motstand mot å åpne de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, også i Rogaland, sier Karen Hjelmervik Nerbø, leder i Haugalandet NU.

Rogalendingene møtte ministeren på Utsira, hvor hun måtte velge mellom ren fisk, eller tilgriset oljefisk, i form av saltsild.

- Ministeren valgte de rene fiskene, det er vi selvfølgelig glade for. Vi håper nå Senterpartiet holder motstanden og trykket oppe i regjeringen. Denne serieren skal vi vinne sammen, avslutter Hjelmervik Nerbø.