Viser arkivet for stikkord bonn

Ungdom krever klimahandling!

Natur og Ungdom sitt internasjonale nettverk, Young friends of the Earth Europe (YFoEE) består av ungdommer fra hele europa som engasjerer seg i miljø- og klimaspørsmål. Her på mellomforhandlingene i Bonn har YFoEE sammen med UK Youth Climate Coalition (UKYCC) og tyske Natur og Ungdom (BundJugend) presentert andre del av kampanjen Push Europe

Les mer…

Opp fra Bonn!

Det er fult mulig for Norge og Europa å kutte utslippene med 40 prosent. Natur og Ungdom, som deltar på klimaforhandlingene i Bonn mener tiden er overmoden for at rike land kommer med større utslippsforpliktelser.

Uten at det legges større kutt på bordet i forhandlingene om en ny klimaavtale vil verden kunne oppleve en global oppvarming på nærmere fire grader. Konsekvensene vil være katastrofale for millioner av mennesker og verden slik vi kjenner den idag.

Forskning viser at utslippene i rike land må reduseres med 40 prosent innen 2020 for at gjennomsnitts temperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader. Målet om å stanse den globale oppvarmingen med mer en 2 grader er anerkjent i klimaforhandlingene. Likevel mangler det en enorm innsats for å begrense temperatur stigningen.

Økte og nye utslippsforpliktelser presentert under klimaforhandlingene i Bonn, vil kunne føre til at flere land øker sine utslippsmål til hva som kreves. Det er fult mulig for land som Norge og EU å gjennomføre tilstrekkelige kutt på hjemmebane. En rapport fra Stockholm Environment Institute (SEI) og Friends of the Earth Europe (FoEE) viser at det er fult mulig for EU å kutte utslippene sine med 40 prosent innenlands.

Bare ved å øke utslippsmålet i EU til 30 prosent vil kunne skape 6 millioner nye grønne arbeidsplasser ved at samfunnet dreies over i en fornybar retning. Dette vil være den mest logiske og realistiske løsningen, men tanke på den høye arbeidsledigheten og kutt i klimagassutslipp.

Norge kan her spille en viktig rolle i å flytte på de fastlåste posisjonene. Den rødgrønne regjeringen kan ved å øke de norske utslippsmålene til 40 prosent øke forventning til at andre land følger etter.

Norge må på banen!

Forhandlingene om en ny klimaavtale er nå inne i andre og siste uke. Natur og Ungdom er tilstede i Bonn for å følge forhandlingene, som så langt har vært preget av liten fremgang. Mulighetene for å øke ambisjonene er likevel tilstede. Norge må derfor ta en lederrolle i forhandlingene og gjøre alt de kan for en videreføring av kyoto-protokollen.

I følge FNs-klimapanel må verdens utslipp begynne å gå nedover innen 2015. Det trengs derfor framgang og land som går foran og kutter utslipp, skal man klare å unngå en temperaturøkning på mer enn 2 grader.

En videreføring av kyoto-protokollen er det viktigste kravet fra u-landene og vil være med på å øke tilliten mellom de rike og fattige landene i forhandlingene. Det er også det eneste alternativet som setter bindende utslippskutt for de rike landene. En videreføring er derfor avgjørende skal man klare å få til en rettferdig og bindende avtale, sier Tage Erlend Tellnes, fagmedarbeider i Natur og Ungdom

8. juni var LO leder Roar Flåthen ute og snudde ryggen til klimaforliket. Natur og Ungdom fordømmer utspillet, og setter krav til Jens og resten av regjeringen om at klimameldingen, som er ventet i høst, skjerper målene slik at Norge påtar seg 40 prosent utslippskutt innen 2020.

Delegater på forhandlingene her i Bonn har merket seg utspillet, og vil sette spørsmålstegn ved Norges troverdighet som foregangsland. Det er nå viktig at Jens skjerper målene, tar flere kutt i Norge og viser verden at Norge er et land som tar klimaproblemet på alvor, sier Tellnes.

Et rikt land som vil videreføre kyoto-protokollen viser at det er villig til å påta seg bindende utslippsforpliktelser. Det er slike land forhandlingene trenger.

I dag er de samlede utslippskuttene fra u-landene høyere enn fra i-landene. Det kan ikke være slik at det er de fattige landene, uten skyld i klimaendringer, som må ta ansvar for å rydde opp etter oss. Klimaproblemet må løses, men det er vi som må ta hovedansvaret for å løse dem, avslutter Tellnes.

Det trengs handling, og Norge må gjøre sitt. Natur og Ungdom krever at Norge tar sitt klimaansvar på alvor!