Viser arkivet for stikkord kårstø

Kom med penga'!

11mongstadaksjon

Regjeringen skal i starten av mai legge fram revidert budsjett. Og jeg er skikkelig spent på hva som kommer til å skje der. Da de reviderte budsjettet for fjoråret, kom det ikke en krone mer til vindkraft, og vi i Natur og Ungdom så oss nødt til å selge regjeringens miljøtroverdighet på finn.no. Samtidig som de ikke greide å komme med en krone mer til vindkraft, ble det også klart at regjeringen i revidert statsbudsjett for fjoråret gikk inn for å utsette rensingen av gasskraftverket på Kårstø på ubestemt tid.

Jeg håper virkelig regjeringen har lært av fjorårets synder, og at vi slipper å selge miljøtroverdigheten dems i år også. Dersom Norge skal klare å gå fra det fossile til det fornybare, er det avgjørende at regjeringen kommer med økte bevilgninger til miljøtiltak i revidert budsjett. FNs klimapanel har konkludert med at verden må kutte sine utslipp med opp mot 40 prosent innen 2020, og utslippene må ha nådd toppen i 2015. Fra da av må utslippene begynne å peke nedover. Skal vi klare dette, er det avgjørende at vi renser skitten forurensende gasskraft, og at vi bygger ut mer fornybar energi.

Gasskraftverket på Kårstø slipper årlig ut CO2 som tilsvarer de årlige utslippene til 460.000 biler. Dette er utslipp vi kunne unngått, bare regjeringen kunne vist litt handlekraft. Da de rødgrønne vant valget i 2005, hevdet SVs Kristin Halvorsen at 15 års gasskraftkamp var løst av den rødgrønne regjeringen. Ingen nye gasskraftverk skulle bygges uten krav om CO2-rensing fra dag en, og gasskraftverket på Kårstø skulle ha et fullskala renseanlegg på plass i 2009. I dag er dessverre gasskraftkampen like aktuell. Vi har fortsatt tre gasskraftverk i dette landet, som spyr ut forurensing unødvendig – bare fordi regjeringen ikke har vist noe annet enn handlingslammelse.

I tillegg har vi mange vindkraftprosjekter her i landet, som har alle nødvendige tillatelser de trenger for å bygge ut. Det eneste de mangler er penger. I revidert budsjett for 2010 er det avgjørende at regjeringen legger penger på bordet til utbygging av mer miljøvennlig vindkraft. Det er hele syv prosjekter som har søkt om støtte til utbygging gjennom Enova i år. Totalt trenger disse vindkraftprosjektene til sammen 3,8 milliarder for å bygges ut, men dessverre har regjeringen kun satt av om lag en milliard til å bygge ut vindkraft i år. Skal regjeringen være like handlingslammet når det kommer til penger til vindkraft også i år?

Nei, statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen. Nå er det på tide. Ryktene om at vi må spare penger har nådd meg også, men da gjelder det å prioritere riktig. Og det som må prioriteres er rensing av gasskraft og penger til fornybar energi. Skal vi unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer er det nå pengene må prioriteres riktig – tiden er inne!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom