Viser arkivet for stikkord klimaflyktning

Et fokus og en sak

Mandag startet klimatoppmøtet i Cancún. Hele verdens fokus er igjen rettet mot en sak og et mål, nemlig å sikre en ambisiøs og rettferdig avtale. Samtidig skjer det store ting andre steder verden som krever handling fra verdens ledere.

Torsdag 2. Desember arrangerer Natur og Ungdom i samarbeid med en rekke organisasjoner KlimaOppmøte i Oslo.
KlimaOppmøtet skal sette fokus på hvilke endringer som må gjennomføres dersom vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming av jordkloden.

Lørdag 4. Desember arrangerer Natur og Ungdom, Røde Kors Ungdom og Flyktningehjelpen klimaflyktningeleir i Spikersuppa i Oslo.

Samtidig som verdens ledere forhandler i Cancún rammes millioner av mennesker av konsekvensene av klimaendringer. Stadig flere blir drevet på flukt, uten rettsvern eller rettigheter. Siden deres hjem er ødelagt av klimaendringer og ikke soldater får de ikke status som flyktninger. Nå må norske politikere ta ansvar og kutte egne klimagassutslipp. Målet må økes til 40 prosent i tråd med FNs-klimapanels anbefalinger.

26. november til 12. desember arrangerer Natur og Ungdoms internasjonale nettverk, Young Friends of the Earth Europe, et oppmøte i Brussel for klimahandling.

YFoEE Convergence for Climate Justice sitt to uker lange program inneholder en mix av aktiviteter for utveksling av tanker og ideer, oppdateringer fra Cancún og krav om klimahandling. De krever at deres ledere tar ansvar og kutter klimagassutslipp.

Det er mye som skjer på en gang og mange stemmer som skal høres, men til syvende og sist bunner alt ned i et enkelt ord: handling. Verdens ledere må handle, men for at de skal klare det må verden rope etter det og alle land må gjøre sitt på hjemmebane. Bare da kan vi få den ambisiøse og rettferdige avtalen verden trenger.
"
Les mer på Natur og Ungdoms sier om klimahandling":http://nu.no/klimahandling/