Viser arkivet for stikkord politikk

Mot de siste timer på COP17

Klimaforhandlingene er nå inne i sine siste timer og det begynner å sige ut rykter om hva utfallet kan blir. De fleste møtene er også stengt for observatører. Det blir derfor å sitte i korridorene og følge med på twitter om rykter og spekulasjoner om utfallet.

Les mer…

Talen Jens burde holde

Klimatoppmøtet i Durban er ei hard nøtt å knekke, og Jens Stoltenberg har vært fryktelig pessimistisk foran besøket sitt til møtet onsdag. Som trøst og en hjelpende hånd, kommer her et tekstforslag til hovedinnlegget Stoltenberg skal holde, som kan bidra til framgang og optimisme.

Les mer…

Havari i Durban

Hallvard Surlien er en av de 10 delegatene Natur og Ungdom har sendt til klimatoppmøtet i Durban. Her skriver han om det første møtet med Durban, og noen av forventningene til forhanflingene.
Les mer…

Reisebrev fra Ungarn

De siste 5 dagene har engasjert ungdom fra land over hele Europa deltatt på det som har vært Natur og Ungdoms europeiske nettverk, Young Friends of the Earth Europe, sin sommerleir. Asta, Tage og Arnstein forteller fra turen.

De siste 5 dagene har vi (Tage, Asta og Arnstein) vært i Ungarn på europeisk miljøsommerleir med Young Friends of the Earth Europe (YFoEE), Natur og Ungdoms internasjonale nettverk. Dagene har vært preget av sol, utveksling av kunnskap, erfaringer og innslag av Ungarsk kultur. Tilsammen over 50 ungdommer fra over 20 forskjellige organisasjoner og land har vært til stede, og har lært mer om hverandre og om hvilke miljøproblemer man kjemper mot i land rundt om i Europa.

Leiren åpnet torsdag formiddag med en tur rundt i landsbyen Ónod; hvor leiren fant sted. Deretter startet leiren med at alle deltakerene møttes for å dele forventninger og motivasjon for den kommende uken.

Fredag lærte vi mer om YFoEEs arbeid i Europa, og om Friends of the Earth (det internasjonale nettverket til Naturvernforbundet) sitt arbeid i Ungarn. Alle fortalte mer om sine organisasjonener, hvordan man jobber og hvilke miljøutfordringer de ulike landene står ovenfor. Det var også et verksted om klimarettferdighet og om hvordan YFoEE jobber med klimarettferdighet. Senere på dagen dro vi til en innsjø like i nærheten av landsbyen, med bading og moro. På kvelden møttes vi i den gamle festningen for å dele historier og suksessfulle kampanjer fra hjemlandet.

Ved siden av kursing i hvordan man leder og bygger opp et godt møte, var temaet for lørdagen mat og jordbruk. Det var fokus på økologisk landbruk. I Ungarn, sammen med andre europeiske land, finnes det økolandsbyer, som det også er planer om her i Ónod. På kvelden hadde alle med typisk mat og drikke fra hjemlandet sitt, og flere underholdt med tradisjonelle sanger og folkedanser. I tillegg kom mange av innbyggerne i Ónod og bidro med Ungarsk kultur. Vi fikk se et imponerende show med lokale bueskyttere, og til sammen ble det en innholds- og minnerik kveld.

Med deltakerene fra så mange land på leiren, har et viktig fokus vært at alle sitter på ulike kunnskaper og erfaringer fra miljøarbeid rundt omkring i Europa. Gjennom disse dagene har vi kunnet velge mellom parallelle seminarer der vi har delt disse kunnskapene og erfaringene. Det har vært veldig lærerikt og interessant å høre hva de andre har hatt å fortelle, blant annet arbeidet YFoEE gjør gjennom kampanjen “Push Europe”, som krever klimahandling fra europeiske politikere. Frau det vi hørte om kampanjen fikk vi mange nye aksjonsideer som kann brukes også i arbeidet med miljøproblemer i Norge.

Mandag padlet hele campen kano i elven Tisza, hvor vi fikk et godt bilde på typisk Ungarsk landsbygd-natur. Gjennom leiren har vi opplevd en gjestfrihet fra lokalbefolkningen uten like. I skrivende stund setter vi snart kursen hjemover, og livet på sommerleir har fått oss til å glede oss enda mer til Natur og Ungdoms sommerleir på Fosen i Trøndelag om to uker. Her kommer også flere av deltakerne på leiren til å delta som del av den internasjonale gruppen.

Ungdom krever klimahandling!

Natur og Ungdom sitt internasjonale nettverk, Young friends of the Earth Europe (YFoEE) består av ungdommer fra hele europa som engasjerer seg i miljø- og klimaspørsmål. Her på mellomforhandlingene i Bonn har YFoEE sammen med UK Youth Climate Coalition (UKYCC) og tyske Natur og Ungdom (BundJugend) presentert andre del av kampanjen Push Europe

Les mer…

Opp fra Bonn!

Det er fult mulig for Norge og Europa å kutte utslippene med 40 prosent. Natur og Ungdom, som deltar på klimaforhandlingene i Bonn mener tiden er overmoden for at rike land kommer med større utslippsforpliktelser.

Uten at det legges større kutt på bordet i forhandlingene om en ny klimaavtale vil verden kunne oppleve en global oppvarming på nærmere fire grader. Konsekvensene vil være katastrofale for millioner av mennesker og verden slik vi kjenner den idag.

Forskning viser at utslippene i rike land må reduseres med 40 prosent innen 2020 for at gjennomsnitts temperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader. Målet om å stanse den globale oppvarmingen med mer en 2 grader er anerkjent i klimaforhandlingene. Likevel mangler det en enorm innsats for å begrense temperatur stigningen.

Økte og nye utslippsforpliktelser presentert under klimaforhandlingene i Bonn, vil kunne føre til at flere land øker sine utslippsmål til hva som kreves. Det er fult mulig for land som Norge og EU å gjennomføre tilstrekkelige kutt på hjemmebane. En rapport fra Stockholm Environment Institute (SEI) og Friends of the Earth Europe (FoEE) viser at det er fult mulig for EU å kutte utslippene sine med 40 prosent innenlands.

Bare ved å øke utslippsmålet i EU til 30 prosent vil kunne skape 6 millioner nye grønne arbeidsplasser ved at samfunnet dreies over i en fornybar retning. Dette vil være den mest logiske og realistiske løsningen, men tanke på den høye arbeidsledigheten og kutt i klimagassutslipp.

Norge kan her spille en viktig rolle i å flytte på de fastlåste posisjonene. Den rødgrønne regjeringen kan ved å øke de norske utslippsmålene til 40 prosent øke forventning til at andre land følger etter.

Norge må på banen!

Forhandlingene om en ny klimaavtale er nå inne i andre og siste uke. Natur og Ungdom er tilstede i Bonn for å følge forhandlingene, som så langt har vært preget av liten fremgang. Mulighetene for å øke ambisjonene er likevel tilstede. Norge må derfor ta en lederrolle i forhandlingene og gjøre alt de kan for en videreføring av kyoto-protokollen.

I følge FNs-klimapanel må verdens utslipp begynne å gå nedover innen 2015. Det trengs derfor framgang og land som går foran og kutter utslipp, skal man klare å unngå en temperaturøkning på mer enn 2 grader.

En videreføring av kyoto-protokollen er det viktigste kravet fra u-landene og vil være med på å øke tilliten mellom de rike og fattige landene i forhandlingene. Det er også det eneste alternativet som setter bindende utslippskutt for de rike landene. En videreføring er derfor avgjørende skal man klare å få til en rettferdig og bindende avtale, sier Tage Erlend Tellnes, fagmedarbeider i Natur og Ungdom

8. juni var LO leder Roar Flåthen ute og snudde ryggen til klimaforliket. Natur og Ungdom fordømmer utspillet, og setter krav til Jens og resten av regjeringen om at klimameldingen, som er ventet i høst, skjerper målene slik at Norge påtar seg 40 prosent utslippskutt innen 2020.

Delegater på forhandlingene her i Bonn har merket seg utspillet, og vil sette spørsmålstegn ved Norges troverdighet som foregangsland. Det er nå viktig at Jens skjerper målene, tar flere kutt i Norge og viser verden at Norge er et land som tar klimaproblemet på alvor, sier Tellnes.

Et rikt land som vil videreføre kyoto-protokollen viser at det er villig til å påta seg bindende utslippsforpliktelser. Det er slike land forhandlingene trenger.

I dag er de samlede utslippskuttene fra u-landene høyere enn fra i-landene. Det kan ikke være slik at det er de fattige landene, uten skyld i klimaendringer, som må ta ansvar for å rydde opp etter oss. Klimaproblemet må løses, men det er vi som må ta hovedansvaret for å løse dem, avslutter Tellnes.

Det trengs handling, og Norge må gjøre sitt. Natur og Ungdom krever at Norge tar sitt klimaansvar på alvor!

Innspurten er i gang!

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er definitivt i innspurtsfasen, og stadig flere engasjerer seg i spørsmålet om oljeboring i disse havområdene. Onsdag 9. mars gikk over 1200 mennesker i fakkeltog fra Jernbanetorget til Stortinget for å si i fra om at oljevirksomhet i disse sårbare områdene er helt uaktuelt.

Les mer…

På vent

Ola Skaalvik Elvevold blogger fra sluttspurten i klimaforhandlingene i Cancun.

Når jeg skriver dette, sitter jeg og venter i det som virker som en evighet. Plenumsmøtet hvor vi vil finne ut mye om hvilken vei vinden blåser i forhandlingene, er utsatt flere ganger. Det blir en lang dag. En gang i løpet av natta norsk tid vil konklusjonene komme. De ivrigste hjemme i Norge vil kanskje sitte oppe og vente de også. Bildet er av ståa på de viktige spørsmålene er brokete, men det ser ikke spesielt lovende ut.

Det er frustrerende, å sitte og vente mens ekstremt viktige avgjørelser tas like i nærheten. Men når klimaforhandlingene drar ut, time etter time, dag etter dag, år etter år, er det ikke først og fremst meg og blodsukkernivået mitt det går utover. Over hele verden sitter det mennesker og venter, mennesker som allerede kjenner klimaendringene på kroppen. Klokka tikker for dem, og for bonden i Tsjad eller fiskeren på Maldivene handler disse forhandlingene om overlevelse. Ikke på sikt, ikke en gang inn i framtida, men i de kommende tiåra.

Verdens ledere kommer neppe til å redde verden her i Cancún. Forhåpentlig legger de opp et løp som gjør at man i Durban i Sør-Afrika neste år, kan lande den rettferdige, ambisiøse og bindende klimaavtalen som verden trenger. Men for de som har fulgt en COP eller to, er det åpenbart: Klimatoppmøter aleine kommer ikke til å redde oss. Derfor er det godt å vite at over hele verden, sitter ikke folk bare og venter. Verden over mobiliseres mennesker til kamp for å løse klimakrisa. Mens jeg sitter på Moon Palace og venter, så males det bannere, demonstrasjonstog planlegges og leserbrev sendes. Like lite som klimakrisa kan settes på vent, vil millioner av mennesker over hele verden godta å få sin framtid satt på vent.

Det handler om å overleve

Uenighetene er store, også på møtets siste dag. Det er steile fronter mellom utviklingslandene og de mest utsatte øystatene, og de industrialiserte landene.

Les mer…

Alt åpent i Cancún

I morgen må det hele avgjøres. De siste brikkene må komme på plass, for at vi skal få den avtalen verdens klima trenger. Om utfallet ikke tar klimaendringene på alvor, vil utfallet kunne bli katastrofalt.

Les mer…

Tiden for handling har kommet til Cancún

I disse dager pågår klimaforhandlingene i Cancún, Mexico. Vi er i den siste, avgjørende uka og jeg og Ola Elvevold, leder i Natur og Ungdom, deltar på forhandlingene fra innsiden. I dag talte Jens Stoltenberg til konferansen. En tale som hadde store forventninger knyttet til seg, dessverre sviktet han.
Les mer…

Klimaflyktningleir, 4. desember i Spikersuppa

I dag flykter 50 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. FNs klimapanel anslår at tallet vil være så høyt som 150 millioner i 2050. Verdens ledere må ta klimaansvar. Bli med på Klimaflyktningleir i Oslo, 4. desember!

Bak klimaflyktningleiren står Røde Kors Ungdom, Flyktninghjelpen og Natur og Ungdom. Leiren blir i Spikersuppa fra 13.00 – 16.00 og det er faglig program på Litteraturhuset fra 17.00- 19.00.

SPIKERSUPPA 13.00 – 16.00
- Konsert med bl.a INGEBORG SELNES & ANINE STANG
- Røde Kors Ungdom tar deg med «PÅ FLUKT»
- appeller og video

Etter konserter og appeller er det faglig program i varmen på Litteraturhuset.

LITTERATURHUSET 17.00 – 19.00
- Klimatilpasning v/ Erling Kvernevik, Røde Kors
- Flukt og klima v/ jurist Vikram Kolmannskog
- Islands and disasters: Climate change consequences v/ Ilan Kelman, CICERO
Avsluttes med samtale med innlederne om klimaflyktninger ledet av tidligere Natur og Ungdom-leder Ingeborg Gjærum

Facebook-event

Tirsdag 7. desember er Natur og Ungdom medarrangørere på KlimaOppmøte på Folkets Hus. Les mer her.

Vær så god, Erik Solheim!

På fredag deltok Erik Solheim på konferansen Klimaforhandlingene: Veien etter København. Her diskuterte Solheim og miljøbevegelsen hva som skal til for å komme videre i klimaforhandlingene, og hvordan man faktisk kan sikre globale kutt av klimagassutslipp. Heldigvis var Erik Solheim enig med Natur og Ungdom i at det beste Norge kan gjøre for å få til dette, er å kutte utslipp hjemme i Norge.

Men hvordan kutte utslipp? Mine Klimakutt gjør det lett for norske politikere å velge, vi har forslagene klare. Natur og Ungdom overleverte derfor de fem mest populære tiltakene i Mine Klimakutt til miljø- og utviklingsministeren. Her er de:

Ingen oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja!
Stopp utdelingen av nye oljeområder
Sats på toget
Vindkraft
Hyppigere, raskere og billigere kollektivtrafikk

Er ikke ditt favorittiltak blandt disse? Gå inn på http://www.facebook.com/naturogungdom og stem! Jo flere vi er, jo mer påvirkningskraft har vi.