Viser arkivet for stikkord regjeringen

Ja til biodrivstoff

Det går skralt med norsk miljøpolitikk for tiden. Men sjelden har man sett konsekvensene av regjeringens miljøsvik så fort og så tydelig som vi gjorde i forrige uke da Habiol, en av Norges fremste utviklere og produsenter av biodrivstoff, ble lagt ned.

I Norge står biltrafikken alene for en femdel av det totale klimagassutslippet. Tiltakene for å kutte utslippene fra norske veier er enkle. Man trenger en heidundrende satsing på kollektivtransport og miljøvennlige drivstoff. Flere rapporter har slått fast at produksjon av biodrivstoff i Norge har et stort næringspotensial. I januar i år innført likevel regjeringen en avgift på biodrivstoff som gjorde at biodrivstoff ikke lenger var konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Generalforsamlingen til Habiol så seg nødt til å avvikle selskapet i forrige uke. Regjeringas politikk har gjort det for usikkert å satse på biodrivstoff, og andre miljøvennlige prosjekter.

Natur og Ungdom krever at det innføres tiltak som gjør bruk av miljøvennlige drivstoff mer attraktivt. Avgiftsfritaket for biodiesel må gjeninnføres.

Line Lønning

Sentralstyret i Natur og Ungdom