Viser arkivet for stikkord rnb

Mer penger til vindkraft!

Regjeringen, med Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen i spissen, har bevilget en milliard til vindkraftsatsning i 2010. Dette er penger som kommer godt med, likevel mener vi i Natur og Ungdom at en milliard ikke er nok for å få bygd ut tilstrekkelig med vindkraft. 11. mai legges revidert statsbudsjett frem. Da er det helt essensielt at det legges mer penger på bordet.

Det er syv forskjellige vindkraftprosjekter som har alle tillatelser klar, og som søker om støtte til utbygging i år. 7 prosjekter på en milliard. Det sier seg selv at det er mange av dem som ikke vil få støtten de trenger, og som da ikke vil bli realisert i nær fremtid. I fjor var det 8 søkere, hvorav 4 fikk støtte, året før var det bare 2 prosjekter som fikk støtten de trengte. Det er regjeringens ansvar å sørge for gode nok rammebetingelser for utbyggerne, som utløser norsk vindkraft.

Dessverre virker det som om regjeringen, med Terje Riis-Johansen i spissen, er mest opptatt av å skryte av de grønne sertifikatene som sannsynlig blir innført i 2012. Det er vel og bra det, men vi kan ikke gå i to år uten en økt satsing på vindkraft. Det må regjeringen og Terje forstå!

Natur og Ungdom krever mer penger til vindkraft i 2010. Vi krever at regjeringen kommer med noen friske vindkraftmillioner som kan være med på å utløse mer fornybar energi. Det er på tide regjeringa viser at de tar klimakrisa på alvor, og satser på utbygging av ny, fornybar energi!