Viser arkivet for stikkord samferdsel

Debatt om klimakutt

Regjeringens statsbudsjett for 2011 er dårlig nytt for norsk klimapolitikk. Penger til de store miljø- og klimatiltakene uteblir. Til neste år skal regjeringen legge frem en klimamelding som skal skissere norsk politikk for å kutte utslippene. Her må regjeringen ta igjen tapt klimapolitikk og tørre å gjennomføre dyre og vanskelige klimatiltak. Natur og Ungdom har startet en kampanje for å sette fokus på ulike klimatiltak Norge kan gjennomføre. På Facebook kan du stemme på det du mener er gode eller dårlige klimatiltak og diskutere dem. Ta del i Mine klimakutt!

Godkjenning av kampanjen på Faceook gir oss ikke tilgang til din profil.

Tiltakene det så langt har vært knyttet mest uenighet og debatt om er elektrifisering av sokkelen. Det har også vært ulike meninger om det burde bygges ut mer vindkraft og "om bilen skal ut av byen. ":http://fbapps.metronet.no/naturogungdom/nukampanje/index.php?page=miljovennligtransport8

Hva skal til for å få klimavennlige byer?

I norske byer kommer over halvparten av klimagassutslippene fra veitrafikken. Det sier seg selv at om man skal kutte norske utslipp, ja da må man også kutte disse utslippene.
I vinter var det mye skriv om dårlig luftkvalitet i norske byer, og Bergen fikk den tvilsomme æren av å være Europas mest forurensede by. Dårlig byplanlegging og feil prioriteringer går utover luftkvaliteten, og øker utslippene fra landets byer.

Det kan virke ekstra vanskelig å gjøre noe med klimagassutslippene fra veitrafikken. Det dreier seg ikke om tre-fire store punktutslipp som Gasskraftverkene på Mongstad, Kårstø og Snøhvit. Det dreier seg om flere millioner punktutslipp som står å durer i kø på vei inn til sentrum hver eneste dag. Et viktig tiltak for å få bort disse køene vil være å innføre køprising. Erfaringene fra Stockholm er positive, ikke bare velger folk å reise kollektivt istedenfor med bil, men klimagassutslippene i indre by ble redusert med hele 14 prosent.

Som med det meste som går på miljø, kommer man heller ikke her særlig langt med både-og-politikk. For å få folk over på kollektiv og miljøvennlig transport, må man gjøre tilbudet bedre og billigere, samtidig som man gjør det vanskeligere å ta bilen. For når det er lett å kjøre bil, blir det samtidig vanskeligere å komme seg frem med kollektivtransport, på sykkel og til fots. Vi vet hva som skal til for at norske byer blir kollektiv- og klimavennlige, men hva skal til for at vi faktisk får gjort noe med det?

Flere norske byer er med på markeringen av bilfri dag 18. september, sammen med over 2000 andre byer i hele Europa, som en del av den europeiske mobilitetsuka. Skal du la bilen stå på bilfri dag?
Jeg for min del håper det er ekstra trangt på bussen den dagen.

Ja til biodrivstoff

Det går skralt med norsk miljøpolitikk for tiden. Men sjelden har man sett konsekvensene av regjeringens miljøsvik så fort og så tydelig som vi gjorde i forrige uke da Habiol, en av Norges fremste utviklere og produsenter av biodrivstoff, ble lagt ned.

I Norge står biltrafikken alene for en femdel av det totale klimagassutslippet. Tiltakene for å kutte utslippene fra norske veier er enkle. Man trenger en heidundrende satsing på kollektivtransport og miljøvennlige drivstoff. Flere rapporter har slått fast at produksjon av biodrivstoff i Norge har et stort næringspotensial. I januar i år innført likevel regjeringen en avgift på biodrivstoff som gjorde at biodrivstoff ikke lenger var konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Generalforsamlingen til Habiol så seg nødt til å avvikle selskapet i forrige uke. Regjeringas politikk har gjort det for usikkert å satse på biodrivstoff, og andre miljøvennlige prosjekter.

Natur og Ungdom krever at det innføres tiltak som gjør bruk av miljøvennlige drivstoff mer attraktivt. Avgiftsfritaket for biodiesel må gjeninnføres.

Line Lønning

Sentralstyret i Natur og Ungdom