Viser arkivet for stikkord skog

Hurra for mer skogvern!

Fredag 5. mars ble det vernet 26 skogområder i Statsråd. Et av områdene er Stordalen i Nord-Trøndelag, et skogsområde Natur og Ungdom har jobbet for å verne lenge!

Halvparten av de truede artene i Norge lever i produktiv skog, derfor er det viktig med mer skogvern for at vi skal klare å stoppe tapet av mangfoldet i naturen.

- De nye skogsområdene gjør at prosentandelen vernet produktiv skog har gått opp til 1,8 prosent fra 1,7 som det var tidligere. Dette er en riktig utvikling, og vi håper at det er en trend som vil fortsette fremover, sier Mari Winsents, 2.nestleder i Natur og Ungdom.

Flere av skogområdene som er vernet er i Nord-Trøndelag, deriblant Stordalen, har naturtypen boreal regnskog (også kalt kystregnskog) i seg. Dette er en naturtype der det lever mange truede arter og som det finnes veldig lite av. De fleste områdene med skogstypen finnes i Norge og Canada, og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne naturtypen.

- Vi synes det er flott at regjeringen bruker Naturmangfoldsåret 2010 til å ta vare på trua dyre- og plantearter. Men Norge er fortsatt en sinke når det gjelder å verne den produktive skogen. Forskerne i sier at vi må verne 4,6% av den produktive skogen for å stoppe tapet av naturmangfoldet. For å nå dette mangler det rundt 2000 km2 produktiv skog, og vi håper regjeringen bruker Naturmangfoldåret til å komme et stort skritt videre på veien for å stoppe tapet av naturmangfoldet, sier Mari Winsents